Activităţi din semestrul 1 din anul şcolar 2012-2013

activitati 1 Activităţi din semestrul 1 din anul şcolar 2012 2013

activitati 2 Activităţi din semestrul 1 din anul şcolar 2012 2013

 

activitati 3 Activităţi din semestrul 1 din anul şcolar 2012 2013 activitati 4 Activităţi din semestrul 1 din anul şcolar 2012 2013

 

activitati 51 Activităţi din semestrul 1 din anul şcolar 2012 2013

 

activitati 6 Activităţi din semestrul 1 din anul şcolar 2012 2013

 

activitati 7 Activităţi din semestrul 1 din anul şcolar 2012 2013

 

activitati 8 Activităţi din semestrul 1 din anul şcolar 2012 2013

 

activitati 9 Activităţi din semestrul 1 din anul şcolar 2012 2013 activitati 10 Activităţi din semestrul 1 din anul şcolar 2012 2013 activitati 11 Activităţi din semestrul 1 din anul şcolar 2012 2013

 

Consiliul Şcolar al Elevilor

Şedinţele CŞE s-au ţinut lunar (cu excepţia lunii septembrie), participarea responsabililor claselor fiind de 78%.

În cadrul acestor şedinţe s-au dezbătut probleme ce vizează preocupările adolescenţilor, pe departamente, alese şi organizate prin voluntariat. Dintre activităţile desfăşurate pe parcursul semestrului I, fac parte:

a) Discutarea ROF al CŞE

b) Depunerea candidaturilor pentru functia vacante.

c) Constituirea Biroului Executiv CŞE;

d) Actiuni „Voluntariat”;

e) Stabilirea activităţilor pentru combaterea violenţei în şcoală;

f) Stabilirea sarcinilor si a programului de activitati pe departamente.

h) Anunţarea sancţiunilor în cazul absenteismului CŞE;

i) Anunţarea activităţilor propuse de ISJ.

j) Colecta pentru Caz medical al unui coleg

Activitatea Consiliului Şcolar al Elevilor a urmărit în semestrul I, al anului şcolar 2012 – 2013, în principal, creşterea prestigiului şi a calităţii activităţii unităţii de învăţământ prin activităţile desfăşurate de către elevii şi profesorii colegiului nostru, prin forme de parteneriat cu reprezentanţi ai comunităţii locale, agenţii economici din zonă, ONGuri sau prin rezultatele obţinute de către elevi la orele de curs, laborator şi instruire practică.

Pe parcursul semestrului I s-a stimulat şi valorizat potenţialul elevilor prin  indrumarea şi sprijinirea acestora în organizarea activităţilor în cadrul Cosiliului Şcolar al Elevilor– alegeri, departamente, activităţi curriculare şi extracurriculare, cercuri de teatru, tehnice, creativitate, biologie.

a) Departamentul “Concursuri şcolare şi extraşcolare”,

 • Halloween;
 • Traditii si obiceiuri de iarna;

b) Departamentul „Cultura, educatie si programe scolare”,

 • 1 DEC-Ziua Nationala a Romaniei;
 • Campanie de informare privind consumul de plante etnobotanice;
 • Saptamana legumelor si a fructelor donate;

 c) Departamentul „Sport si programe ptr tineret”,

 • Campionate de faotbal/handbal/baschet;

d) Departamentul „Avocatul Elevului”,

 • Informarea tuturor elevilor cu privire la drepturile si obligatiile implicate de statutul lor de elev;
 • Sanctionarea elevilor care intenta la violenta, perturba linistea oricarui coleg al lor, sau au un comportament neadecvat celui pe care il implica statutul de elev.

e) Departamentul „Informare, mobilitate, formare si consiliere”,

Fiecare director de departament din cadrul CŞE a diseminat activităţile la nivelul colectivelor de elevi ai claselor

Deşi implicarea membrilor CŞE s-a făcut remarcată în toate aceste activităţi se poate vorbi şi despre puncte tari şi puncte slabe, care pe viitor pot constitui puncte de plecare spre obţinerea progresului în activitatea educativă.

Puncte tari:

 • varietatea activităţilor;
 • implicarea elevilor în proiecte şi parteneriate;
 • Puncte slabe:
 • slaba cooperare cu CJE.
 • lipsa unor proiecte iniţiate de elevi;
 • chestionare date elevilor pe probleme de interes ale tinerilor, propuse chiar de
 • către membrii departamentelor.

 

activitati 12 Activităţi din semestrul 1 din anul şcolar 2012 2013