Baza materială

 I. Spatii didactice:

 • Săli de clasă –24
 • Cabinete (istorie, geografie, limbi străine,muzică, desen) –5
 • Laboratoare (fizică, chimie, biologie, informatică)- 4
 • Săli şi terenuri de educaţie fizică – 1 sală şi 4  terenuri de sport
 • Bibliotecă şcolară – 1

II. Spatii sanitare  – 10

III. Spaţii depozitare materiale didactice – 3

IV. Cabinete:

 • Cabinet logopedie – 1
 • Cabinet de consiliere psihologică – 1

V. Spaţii administrative :

 • Cabinet directori – 1
 • Cancelarie – 1
 • Secretariat – 1
 • Cabinet medical – 1
 • Cabinet stomatologic -1
 • Contabilitate – 1