Înscrierea în învăţământul primar 2013

1. Descrierea unităţii de învăţământ

Înscrisă în tradiţia învăţământului din spaţiul dobrogean, Şcoala ,,B.P. Hasdeu” este una din cele mai vechi unităţi din Constanţa, fiind înfiinţată în anul 1879-1880.

Şcoala ,,B.P.Hasdeu” a funcţionat până în anul 1986 în localul din B-dul Tomis, nr. 84, unde se află acum Muzeul de Artă.

Prin Decizia nr, 392/10.10.1981, Consiliul Popular al Judeţului Constanţa a hotărât construirea unei şcoli în zona C.8 a oraşului (zona Dacia). În anul 1986, unitatea dc învăţământ a fost transferată în noua clădire aflată la intersecţia străzilor Duiliu Zamfirescu şi B.P. Hasdeu.

Prin Decizia nr. 516/28.09.1990 emisă de Prefectura Judeţului Constanţa se atribuie unităţii de învăţământ denumirea de ,,B.P.Hasdeu”, după  patronul spiritual al Şcolii nr. 12.

În anul şcolar 1998-1999, echipa managerială a avut iniţiativa de a sărbători 120 de ani de la înfiinţarea şcolii printr-o serie de manifestări culturale şi ştiinţifice inedite în istoria acestei unităţi de învăţământ: prima ediţie a Sesiunii de referate şi comunicării ale elevilor şi, anticipând reformularea conceptelor privind predarea-învăţarea-evaluarea din OMEM nr. 3078/20.01.2000, s-a organizat prima excursie de studiu ,,Pe urmele lui Bogdan Petriceicu Hasdeu”, în perioada 01-03.08.1999.

În anii şcolari 2000-2001, 2001-2002 au fost organizate şi alte excursii de studiu atât la nivelul claselor I-IV cât şi la nivelul claselor V-VIII, ca de exemplu: ,,Dobrogea sâmbure de legendă”, ,,Mănăstirile dobrogene – izvor de credinţă” ,

Începând cu anul şcolar 1999-2000 şi până în prezent se derulează programe şi proiecte educaţionale care au depăşit hotarele învăţământului constănţean.  Amintim în acest sens “Jardins d’Enfants”,”Săptămana verde”, “Primăvara în Europa”, “Interculturalitate romano-japoneză”, “Proeducaţia”, “Sărbătorile romanilor – prilej de bucurie”, “Să cinstim trecutul poporului roman”, “Un mediu curat, esenţa supravieţuirii şi progresului”, “Cea mai frumoasă clasă, “Scoli pentru un viitor verde”,etc.

Încheind un Protocol Tripartit cu Liceul Teoretic Cobadin şi Şcoala Generală nr. 41, şcoala noastră a realizat un amplu proiect ,,Eminescu 2000″, în cadrul căruia s-au derulat şapte programe educaţionale mediatizate de presa locală şi centrală.

În  anul şcolar 2002-2003 se înfiinţează Cenaclul literar Haiku  şi se realizează o serie de proiecte educaţionale: ,Lirica niponă la malul mării”, “Dobrogea-Grecia – topos de legendă”, “Cultura – conştiinţa ecologică” (ultimul fiind în colaborare cu Liceul Internaţional Constanţa).

Elevii şcolii s-au remarcat, de-a lungul anilor, prin performanţele obţinute la concursurile şi olimpiadele şcolare. Astfel, numai în anul şcolar 2008-2009 au obţinut 1014 premii judeţene şi naţionale, în anul şcolar 2009-2010 – 997 premii,în anul şcolar 2011– 1308 premii, iar  în anul şcolar trecut – 1317 premii.

În anul şcolar 2010-2011, şcoala noastră s-a înfrăţit cu o şcoală similară din Istanbul, Turcia (“Semsettim Sami”), desfăşurand deja unele schimburi de experienţă, în cadrul proiectului comun intitulat “Culorile prieteniei”.

De patru ani se desfặşoarặ în şcolặ un proiect educativ generos – “Armonii interculturale”, proiect ce reuneşte şcoli din toată ţara, precum şi din ţările vecine cu care am mai colaborat în proiectul “Interculturalitate romano-japoneză”.

De asemenea, proiectul naţional “Caravana prieteniei” se află la a IV-a ediţie, fapt ce demonstrează impactul deosebit pe care l-a avut în primii  ani de derulare.

Remarcabilă a fost şi prestaţia trupei de teatru a şcolii – “Iulia Hasdeu”, îndrumată de profesorul Valentin Sgarcea, care a obţinut Marele Trofeu la Festivalul Naţional de Teatru Scolar “Zâmbet de Copil”+ 4 premii individuale pentru interpretare, Braşov, 2009, precum şi Trofeul Festivalului “Spiritul lui Caragiale”, Năvodari, 2010, premiul II la Festivalul “Aplauze” + 2 premii individuale , Constanţa, 2010.

In anul şcolar 2011-2012, elevul Radu Iordan, pregặtit de doamna profesor Andreea Manole, a reprezentat şcoala cu succes la olimpiada naṭionalặ de geografie, obṭinând menṭiune specialặ, iar echipa de volei bặieṭi, antrenatặ de domnul profesor Iulian Rặdulescu, a câştigat locul I pe ṭarặ la Olimpiada Sportului Scolar. Alṭi doisprezece elevi ai şcolii noastre au format lotul olimpic la faza naṭionalặ a concursului de fizicặ “Stefan Procopiu”, sub îndrumarea domnului profesor Laurenṭiu Roşu, obṭinând şi ei laurii victoriei.

 

 

Ofertă educaţională

oferta 1 Înscrierea în învăţământul primar 2013
oferta 2 schimbata Înscrierea în învăţământul primar 2013

 

2. Circumscripţia şcolară

Următoarele străzi se înscriu în circumscripţia Şcolii Gimnaziale nr. 12 “B.P. Hasdeu” Constanţa:

 • STR. DIONISIE CEL MIC - NR. DE LA 53A LA 67 SI DE LA 60 LA 68 CU BL. 48A, 50A, 64, 60, 62, 68A, 68B, 48, 46, 42, 50, 66, 56, 72, 48B
 • STR. SOVEJA - NR. DE LA 55A LA 65 SI DE LA 94 LA 104A CU BL. 59A, 59, 57, 55, 53, 51, 74, 70, 58, 54, 52, 44, 44A
 • STR. B.  P.  HASDEU - NR. DE LA 47 LA 117C SI DE LA 64 LA 160 INCLUSIV BL. H2A, H2B, H2C, H8, H4, H5, H6, L2A, L2B, L4, L7, H7, L6, H3, L8B, L9A, H9, H10, L10, H11
 • BD.  AL. LAPUSNEANU - NR. DE LA 111 LA 117 CU BL. AL1, H1
 • BD.  AL. LAPUSNEANU - NR. DE LA 103 LA 109 SI DE LA 100A LA 104A CU BL. LV39, LV40, LE48, TS16, TS15
 • BD.  AL. LAPUSNEANU - CU BL. LV31, LV33, LV42, LV32
 • BD.  LAPUSNEANU - NR. DE LA 77 LA 93 SI DE LA 74 LA 92, CU BL. LE20A, LE20B, LE22, LE31, LE32, LE33, LE34, LE37, LV16, LV17, LV18, LV19, LV22
 • STR. ION ALEXANDRESCU - IN INTREGIME
 • STR. SIMION BARNUTIU - IN INTREGIME
 • STR. DAFINULUI - IN INTREGIME, INCLUSIV BLOC 39
 • STR. GHIOCEI - IN INTREGIME – INCLUSIV BL. L3, L2C, L5B
 • STR. ARON PUMNUL - IN INTREGIME
 • STR. SERBAN VODA - IN INTREGIME
 • STR. STEFANITA VODA - IN INTREGIME INCLUSIV BLOC I9
 • INTRAREA B. P. HASDEU - IN INTREGIME
 • INTRAREASTEFANITAVODA - ININTREGIME
 • STR. CAMPULUI - IN INTREGIME
 • STR. B.  ST.  DELAVRANCEA - NR. DE LA 35 LA 37 SI DE LA 42 LA 78B
 • STR. DELFINULUI - IN INTREGIME CU BLOC LV52
 • STR. GRANICERULUI - IN INTREGIME
 • STR. RASARITULUI - IN INTREGIME
 • STR. PICTOR NICOLE GRIGORESCU - NR. DE LA 81 LA 89 SI DE LA 76 LA 100
 • STR. SEMANATORULUI - IN INTREGIME
 • STR. SULFINEI - IN INTREGIME
 • STR. ION TAUTU - IN INTREGIME
 • STR. DUILIU ZAMFIRESCU - IN INTREGIME
 • INTRAREACAMPULUI - ININTREGIME
 • INTRAREA GRANICERULUI - IN INTREGIME
 • INTRAREA SEMANATORULUI - IN INTREGIME
 • BD.  TOMIS - NR. DE LA 231 LA 235 SI DE LA 236 LA 238 CU BL. TS14A, TS14B, TS14C
 • STR. B.  ST.  DELAVRANCEA - NR. DE LA 19 LA 33 SI DE LA 16 LA 40
 • STR. LUNTRASULUI - IN INTREGIME
 • STR. PARTIZANILOR - IN INTREGIME, INCLUSIV BL. LV41, LV43, LV44, LV45,  LV 47

 

3. Metodologia şi calendarul înscrierii în învăţământul primar pentru anul şcolar 2013-2014

invatamant primar2013 Înscrierea în învăţământul primar 2013

 

4. Informaţii pentru părinţi

Informaţii pentru părinţi oferite de către Inspectoratul Şcolar Judeţean

Informaţii pentru părinţi de pe pagina oficială a Ministerului Educaţiei Naţionale

 

Ofertă  de şcolarizare pentru anul şcolar  2013-2014

 • 6 clase pregătitoare:

- 5 clase de învăţământ tradiţional – 125 locuri

- 1 clasă  ”Step by step” – 25 locuri

 • 12 locuri disponibile pentru clasa I – an şcolar 2013-2014:

- 5 locuri pentru învăţământ tradiţional

- 7 locuri pentru alternativa educatională ”Step by Step”

Scoala Gimnaziala nr. 12 “B.P. Hasdeu” Constanta nu are posibilitatea sa organizeze “After school” din lipsa de spatiu.

 

Criteriile specifice de departajare pentru înscrierea în învăţământul primar 2013-2014, aprobate in Consiliul de Administratie din data de 28.03.2013

1. Existenţa unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;

2. Existenţa unui document care dovedeşte cǎ este orfan de ambii pǎrinţi sau provine de la o casǎ de copii;

3. Existenţa unui document care dovedeşte cǎ este orfan de un pǎrinte sau provine dintr-o familie monoparentalǎ;

4. Existenţa unui document care dovedeşte cǎ unul dintre pǎrinţi este cadru didactic/cadru didactic auxiliar/angajat în învǎţǎmǎnt;

5. Existenţa unui frate/a unei surori a copilului, înmatriculat/ǎ în aceastǎ unitate de învǎţǎmânt;

6. Distanţa domiciliului copilului faţǎ de şcoalǎ.

 

Lista copiilor admişi în prima etapă - Clasa pregătitoare - An şcolar 2013-2014

Lista candidaţilor neinscrisi după prima etapă – Clasa pregătitoare – Alternativa “Step by Step”

Raport cu locurile rămase libere după prima etapă - Clasa pregătitoare - An şcolar 2013-2014