Istoricul Şcolii Gimnaziale nr. 12 “B.P. Hasdeu”

 

Înscrisă în tradiţia învăţământului din spaţiul dobrogean, Şcoala ,,B.P. Hasdeu” este una din cele mai vechi unităţi din Constanţa, fiind înfiinţată în anul 1879-1880.

Şcoala ,,B.P.Hasdeu” a funcţionat până în anul 1986 în localul din B-dul Tomis, nr. 84, unde se află acum Muzeul de Artă.

Prin Decizia nr, 392/10.10.1981, Consiliul Popular al Judeţului Constanţa a hotărât construirea unei şcoli în zona C.8 a oraşului (zona Dacia). În anul 1986, unitatea dc învăţământ a fost transferată în noua clădire aflată la intersecţia străzilor Duiliu Zamfirescu şi B.P. Hasdeu.

Prin Decizia nr. 516/28.09.1990 emisă de Prefectura Judeţului Constanţa se atribuie unităţii de învăţământ denumirea de ,,B.P.Hasdeu”, după  patronul spiritual al Şcolii nr. 12.

În anul şcolar 1998-1999, echipa managerială a avut iniţiativa de a sărbători 120 de ani de la înfiinţarea şcolii printr-o serie de manifestări culturale şi ştiinţifice inedite în istoria acestei unităţi de învăţământ: prima ediţie a Sesiunii de referate şi comunicării ale elevilor şi, anticipând reformularea conceptelor privind predarea-învăţarea-evaluarea din OMEM nr. 3078/20.01.2000, s-a organizat prima excursie de studiu ,,Pe urmele lui Bogdan Petriceicu Hasdeu”, în perioada 01-03.08.1999.

În anii şcolari 2000-2001, 2001-2002 au fost organizate şi alte excursii de studiu atât la nivelul claselor I-IV cât şi la nivelul claselor V-VIII, ca de exemplu: ,,Dobrogea sâmbure de legendă”, ,,Mănăstirile dobrogene – izvor de credinţă” ,

Începând cu anul şcolar 1999-2000 şi până în prezent se derulează programe şi proiecte educaţionale care au depăşit hotarele învăţământului constănţean.  Amintim în acest sens “Jardins d’Enfants”,”Săptămana verde”, “Primăvara în Europa”, “Interculturalitate romano-japoneză”, “Proeducaţia”, “Sărbătorile romanilor – prilej de bucurie”, “Să cinstim trecutul poporului roman”, “Un mediu curat, esenţa supravieţuirii şi progresului”, “Cea mai frumoasă clasă, “Scoli pentru un viitor verde”,etc.

Încheind un Protocol Tripartit cu Liceul Teoretic Cobadin şi Şcoala Generală nr. 41, şcoala noastră a realizat un amplu proiect ,,Eminescu 2000″, în cadrul căruia s-au derulat şapte programe educaţionale mediatizate de presa locală şi centrală.

În  anul şcolar 2002-2003 se înfiinţează Cenaclul literar Haiku  şi se realizează o serie de proiecte educaţionale: ,Lirica niponă la malul mării”, “Dobrogea-Grecia – topos de legendă”, “Cultura – conştiinţa ecologică” (ultimul fiind în colaborare cu Liceul Internaţional Constanţa).

Elevii şcolii s-au remarcat, de-a lungul anilor, prin performanţele obţinute la concursurile şi olimpiadele şcolare. Astfel, numai în anul şcolar 2008-2009 au obţinut 1014 premii judeţene şi naţionale, în anul şcolar 2009-2010 – 997 premii,în anul şcolar 2011– 1308 premii, iar  în anul şcolar trecut – 1317 premii.

În anul şcolar 2010-2011, şcoala noastră s-a înfrăţit cu o şcoală similară din Istanbul, Turcia (“Semsettim Sami”), desfăşurand deja unele schimburi de experienţă, în cadrul proiectului comun intitulat “Culorile prieteniei”.

De patru ani se desfặşoarặ în şcolặ un proiect educativ generos – “Armonii interculturale”, proiect ce reuneşte şcoli din toată ţara, precum şi din ţările vecine cu care am mai colaborat în proiectul “Interculturalitate romano-japoneză”.

De asemenea, proiectul naţional “Caravana prieteniei” se află la a IV-a ediţie, fapt ce demonstrează impactul deosebit pe care l-a avut în primii  ani de derulare.

Remarcabilă a fost şi prestaţia trupei de teatru a şcolii – “Iulia Hasdeu”, îndrumată de profesorul Valentin Sgarcea, care a obţinut Marele Trofeu la Festivalul Naţional de Teatru Scolar “Zâmbet de Copil”+ 4 premii individuale pentru interpretare, Braşov, 2009, precum şi Trofeul Festivalului “Spiritul lui Caragiale”, Năvodari, 2010, premiul II la Festivalul “Aplauze” + 2 premii individuale , Constanţa, 2010.

In anul şcolar 2011-2012, elevul Radu Iordan, pregặtit de doamna profesor Andreea Manole, a reprezentat şcoala cu succes la olimpiada naṭionalặ de geografie, obṭinând menṭiune specialặ, iar echipa de volei bặieṭi, antrenatặ de domnul profesor Iulian Rặdulescu, a câştigat locul I pe ṭarặ la Olimpiada Sportului Scolar. Alṭi doisprezece elevi ai şcolii noastre au format lotul olimpic la faza naṭionalặ a concursului de fizicặ “Stefan Procopiu”, sub îndrumarea domnului profesor Laurenṭiu Roşu, obṭinând şi ei laurii victoriei.

 

Elemente de cultură organizaţională

 • Sărbătorirea Zilei Şcolii – 26 februarie;
 • Festivitatea de deschidere / finalizare a anului şcolar
 • Serbarea Abecedarului
 • Festivitatea de predare a “Cheii succesului” de către absolvenţii  claselor a VIII-a colegilor din clasele a VII-a
 • Sărbătorirea a 10 ani de la absolivire – întâlnire cu foşti elevi şi dascăli ai şcolii
 • Editarea pliantului cu Oferta educaţională a şcolii
 • Dosare de imagine : Şcoala  « B. P. Hasdeu» reflectată în presă
 • Completarea albumului foto cu activităţile reprezentative din viaţa şcolii
 • Parteneriate externe
 • Ansambluri artistice (dansuri populare / moderne, teatru, muzica instrumentală)
 • Manifestări artistice (serbări, spectacole, festivaluri, expoziţii)
 • Cercuri (jurnalism, matematică, fizică, educaţie sanitară, tradiţii aromâne, chitară, limba tătară)
 • Panoul cu performanţe  sportive ale elevilor
 • Echipe sportive (fotbal, volei, baschet)
 • Festivitate de premiere a olimpicilor, a campionilor sportivi
 • Concursuri sportive, conform calendarului propriu, al I.S.J. D.J.S., al Federaţiei române de fotbal, etc.
 • Sărbătorirea principalelor evenimente naţionale şi internaţionale din Calendarul ONU şi UNESCO (Ziua Europei, Ziua Europeană a Limbilor Străine, Ziua Mondială a Francofoniei, Ziua Femeii, Ziua Copilului, Ziua Copilului Step by Step,  etc.)
 • Omagierea datelor însemnate din istoria neamului (1 Decembrie, 24 Ianuarie)
 • Omagierea personalitaţilor culturii românesti (M. Eminescu, C. Brâncuşi, G. Enescu, etc.)
 • Excursii de studiu, tabere şcolare, drumeţii
 • Expoziţie de panouri, portofolii, desene, postere, prilejuite de sărbătorile religioase, laice sau din calendarul ecologic
 • Expoziţie de Paşti (icoane pe sticlă, desene, ouă încondeiate)
 • Activităţi de bibliotecă (prezentări de carte, omagieri, seri de lectură, întâlniri cu scriitori)
 • Activităţi de educaţie ecologică (Ziua Mării Negre – 31 octombrie, Ziua Apei – 22 martie, Ziua Pamântului – 22 aprilie, Ziua Mediului – 5 iunie)

Comments are closed.