Utilizăm cookie-urile pentru a vă asigura că vă oferim cea mai bună experiență pe site-ul nostru. Dacă veți continua să utilizați acest site, vom presupune că sunteți mulțumit de el.

Programe

Nr. crt.Protocol/ParteneriatProiectulNume și prenume cadru didacticAn școlar
1.Asociația TEAM Constanța ISJ Constanța Proiect școlar “Harta României de la 1918”

Taras Valentina

2018-2019
2.Protocol cu CJRAE Constanța

Proiecteducaţional “Gânduri de copil”

Proiect educaţional “Știu, vreau, pot”

Proiect educaţional “Delete, notshare”

Proiect educaţional “Povestea nu e doar un text”

Proiect educaţional “Invitaţie la sănătate”

Proiect educaţional “Tinere talente”


Olaru Monalisa


2018-2019

3.Protocol de colaborare cu Centrul Cultural Județean Constanța Teodor F.Burada

Rotaru Iuliana


2018-2019

4.Acord de cooperare cu Agenția Națională Antidrog

Proiectul "ABC-ul emoțiilor"

Proiect Național "Necenzurat"

Rotaru Iuliana

Nasipali Sevim

Gheldi Filis

Căliman Mihaela

Hugeanu Gabriela

Muscă Ancuța

Dobrin Raluca

2018-2019
5.Parteneriat cu Ziarul ,, Esenţial în Educaţie”
Proiect Naţional „Promovarea imaginii şcolii”

Gheldi Filis

Muscă Ancuţa


2018-2019

6.Acord de parteneriat “Nutriție și sănătate” , ediția a II-a, Școala Gimnazială Elena Doamna, Tulcea


Apostol Aurelia


2018-2019

7.Proiectului interjudețean Poezia Anotimpurilor


Rotaru Iuliana


2018-2019

8.Editura EDU


Mihai Aurelia


2018-2019

9.Doamna Pletea Dan, medic UPU Constanța
Proiectului ,,OMUL CARTE”

Taras Valentina2018-2019

10.Parteneriat cu Editura Arabela
Proiectului Educaţional Naţional "Evaluarea în învăţământul preuniversitar"

Voiculescu Anamaria


2018-2019

11.Protocol de colaborare cu Gradinița cu program prelungit ”Guliver”
Proiectul „Universul copilăriei”

Ţapu Simona


2018-2019

12.Protocol de colaborare cu Grădinița cu program normal ”ZubeydeHanim”
Proiectul „Universul copilăriei”

Ţapu Simona


2018-2019

13.Protocol cu Sc. Nr 18 Constanta
Proiect “Olimpicii jocurilor – zâmbete pentru viitor”

Olaru Monalisa


2018-2019

14.Protocol cu Arhiepiscopia Tomisului şi Asociaţia militarilor veterani de război, sucursala Constanta.
Proiectul ,,România în sărbătoare”, a II-a ediţie

Hugeanu Gabriela


2018-2019

15.Parteneriat cu ŞcoalaGimnazială nr. 29,,MihaiViteazul”Constanţa
Proiect CAER ,,Prin şah ne descoperim”

Hugeanu Gabriela

Gheţea Adriana

Robe Alina


2018-2019

16.Parteneriat cu ŞcoalaGimnazială nr. 1 “George Enescu”, Năvodari
Proiectul judeţean : Festivalul de poezie amuzantă “Ȋn aşteptarea lui Moş Crăciun’

Riciu Mihaela

Caraman Mariana


2018-2019

17.

Protocol de colaborare cu ŞcoalaGimnazială nr. 38 “DimitrieCantemir”, ŞcoalaGimnazială nr. 7 “Remus Opreanu”, ŞcoalaGimnazială nr. 23, ŞcoalaGimnazială nr. 22 “I.C. 

Bratianu”, ŞcoalaGimnazială nr. 38 “DimitrieCantemir”, ŞcoalaGimnazială nr. 29 “MihaiViteazul”,

ColegiulNaţional

Pedagogic“ConstantinBrǎtescu”, Constanţa, ŞcoalaGimnazială nr. 1 Castelu

Proiectul judeţean : Festivalul de poezie amuzantă “Ȋn aşteptarea lui Moş Crăciun’

Riciu Mihaela

Caraman Mariana


2018-2019

18.Protocol de colaborare cu CAREGIVERS SRL  Bucuresti, BIC România
PROGRAMUL "IMPREUNA DESENAM VIITORUL COPIILOR NOSTRI"

Toate cadrele didactice de la nivelul primar


2018-2019

Rolul acestui ghid este de a sprijini echipa de coordonare a programului național „Școala altfel” și cadrele didactice în implementarea acestui program. Ghidul a fost elaborat la cererea cadrelor didactice și directorilor. Conținutul reprezintă răspunsul la o parte din provocările semnalate într-un proces de consultare, analiză și dezbatere publică la care au participat peste 1.500 de persoane și 50 de organizații. Acest ghid a fost scris în conformitate cu metodologia de organizare a programului național „Școala altfel” (aprobat prin ordinul de ministru nr. 5.034/2016), însă respectarea recomandărilor acestui ghid nu este obligatorie și nu reprezintă obiectul evaluării de calitate, decât în măsura suprapunerilor cu documentele normative aflate în vigoare.

În elaborarea acestui ghid au fost utilizate rezultatele procesului de consultare, analiză și dezbatere publică organizat în cadrul proiectului Educația nonformală. TOT Educație! derulat de Fundația Noi Orizonturi și finanțat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România. Acesta este un material cu licență deschisă (CC), poate fi utilizat liber, reutilizat și redistribuit de către oricine, în condițiile menționării sursei.

Cine suntem noi ?

SNAC - Sistemul National de Actiune Comunitara – dezvolta si promoveaza activitatile de voluntariat realizate de catre elevi si cadre didactice în comunitatile locale din România pentru a facilita integrarea sociala a tuturor persoanelor dezavantajate.

Acesta este un portal interactiv care gestioneaza activitatile realizate în cadrul Sistemului National de Actiune Comunitara – SNAC - din România.

Orice persoana are dreptul de a participa activ la comunitate ca forma de integrare sociala. Prima etapa de integrare sociala este integrarea scolara, premisa a devenirii sale ca adult util societatii. O scoala pentru toti si pentru fiecare nu mai este doar un principiu ci tinde sa devina tot mai mult o realitate.

În acest context se înscrie extinderea functiei educative a societatii la un ansamblu de institutii formative care includ, alaturi de scoli si universitati, familia, comunitatea, mass-media, societatile comerciale, organizatiile non-guvernamentale si celelalte institutii reprezentative.

Accentul se mută tot mai mult pe dezvoltarea comunităţilor locale, pe conştientizarea nevoilor acestora şi pe valorificarea resurselor umane şi materiale de care dispun. Astfel, schimbarea mentalităţilor oamenilor devine tot mai importantă. Oamenii învaţă să-şi identifice problemele dar şi modalităţile de rezolvare a acestora, învaţă să trăiască în şi prin comunitate, ca parte integrantă a acesteia. Şcoala de astăzi nu mai cere individului doar cunoştinţe teoretice şi profesionale. Ea cere şi abilitatea de a trăi împreună cu ceilalţi într-o comunitate unită şi solidară.

Scurt istoric

La întâlnirea Grupului de Nivel Înalt pentru Copiii României, din data de 12 septembrie 2003, prezidată şi de Primul-ministru al României şi Baroana Emma Nicholson, Raportorul Uniunii Europene pentru România la acea dată, s-a hotărât ca, în tara noastră, să se dezvolte o Strategie Naţională pentru introducerea Acţiunii Comunitare (SNAC) în licee, şcoli speciale şi centre de plasament.

Ministerul Educaţiei şi Cercetării, prin D-na Director General Liliana Preoteasa si D-na Inspector General Simona Nicolae, a primit misiunea să organizeze şi să conducă dezvoltarea acestei Strategii şi să colaboreze cu alte ministere şi organizaţii implicate în problematica asigurării şi respectării drepturilor fundamentale ale omului.

D-nul Muir John Potter, din partea Grupului la Nivel Înalt a acţionat, în calitate de consultant, pentru ministere şi pentru Guvernul României precum şi pentru alte grupuri implicate în introducerea şi dezvoltarea Strategiei Naţionale de Acţiune Comunitară (SNAC).

    • In perioada martie-mai 2003, în judeţul Dolj, s-a desfăşurat proiectul-pilot care a dezvoltat, la nivel judeţean, Acţiunea Comunitară
    • In septembrie 2003, la întâlnirea Grupului la Nivel Înalt pentru Copiii României, s-a luat decizia ca Ministerul Educaţiei şi Cercetării să îşi asume Strategia Naţională de Acţiune Comunitară
    • In februarie 2004, a fost aprobat un Memorandum de Guvern, semnat de toate ministerele implicate, pentru a legaliza SNAC.
    • 7 aprilie 2004, SNAC a fost lansată, la Palatul Parlamentului, în cadrul unei conferinţe naţionale
    • In anul şcolar 2004-2005, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului a implementat Strategia Naţională de Acţiune Comunitară în 416 licee din toate judeţele ţării cu participarea a 22.500 voluntari
    • In anul şcolar 2005-2006, au fost implicaţi 35.200 voluntari din 412 licee
    • In anul şcolar 2006-2007, au fost implicaţi 48391 voluntari din 471 licee şi 23 şcoli generale

Etape de dezvoltare a SNAC

1. Promovarea strategiei s-a realizat în cadrul Conferinţei Naţionale din 7 aprilie 2004 şi a conferinţelor regionale desfăşurate în cele 8 regiuni ale României – în luna mai, 2004.

2. Implementarea strategiei s-a realizat începând cu 15 septembrie 2004

3. Dezvoltarea strategiei presupune:

    • extinderea acesteia în numeroase licee, şcoli de arte şi meserii şi grupuri şcolare din România
    • diversificarea tipurilor de activităţi precum şi a tipurilor de beneficiari
    • implicarea tot mai activă a voluntarilor în rezolvarea problemelor comunităţilor locale (exemplu: dezvoltarea campaniei „Şi copiilor le pasă!” pentru sprijinirea copiilor din zonele afectate de calamităţile naturale).

4. Extinderea SNAC – la nivelul întregului învăţământ preuniversitar şi în învăţământul superior.